Home

Prin conceperea acestui site ne propunem sa găsim cele mai bune modalități și cele mai bune soluții de orientare spre realizarea obiectivelor propuse în rezultate concrete, facilitând colaboratorilor accesul la informații menite să îi ajute pe plan profesional.

Obiectivele noastre sunt :

  • Îmbunătăţirea accesului la informare, educaţie, instruire şi participare a cetatenilor la viaţa comunităţii;
  • Înlesnirea accesului cetatenilor la informaţii de interes public
  • Îmbunătăţirea relatiei existente între cetateni si institutii sau autorităti locale si nationale
  • Promovarea şi susţinerea spiritului de initiativa si a activităţilor antreprenoriale
  • Asigurarea unei informari si a unei comunicari active pentru cetateni şi dezvoltarea capacităţii lor de a lua deciziile potrivite în probleme care le afectează viaţa;
  • Valorificarea resursei reprezentate de cetateni pentru ca acesta sa poata raspunde provocarilor societatii, sa poata contribui la reusita diferitelor politici care-i privesc si sa poata construi Europa de mâine;
  • Dezvoltarea de programe de consiliere şi orientare în carieră pentru tineri, în special pentru proaspăt absolvenţi si nu numai;
  • Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate

pe care le vom atinge prin oferirea unui ansamblu de servicii de informare, mediere și consiliere profesională persoanelor în căutarea unui loc de muncă, informare și consultanță intreprinzătorilor, on line, în mod gratuit.

Informarea și consultanța se realizează de către persoane specializate: juriști, experți accesare fonduri europene.Consilierea profesională şi instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la interviuri în vederea ocupării se realizează de către consilieri de orientare a carierei.

Pentru orice întrebare nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail consilieremunca@gmail.com

Consultanții noștri vă vor răspunde in cel mai scurt timp.